overduurzametonijn.org

Leer meer over duurzame tonijn en de inspanningen die toonaangevende bedrijven doen om deze belangrijkste voedselbron te beschermen, inclusief het bedrijf dat het tonijnproduct produceert dat u onlangs hebt gekocht.

In 2015 werd wereldwijd meer dan 4.8 miljoen ton tonijn gevangen: 58% was gestreepte tonijn, gevolgd door geelvintonijn (28%), grootoog-tonijn (8%) en witte tonijn (5%). Blauwvintonijn nam 1% van de wereldwijde vangst voor zijn rekening.

76% van de tonijnvangst ter wereld komt uit bestanden met een 'gezond niveau van overvloed'. Toch moet alle tonijn tegen overbevissing worden beschermd. Ga naar onze site om de status van alle tonijnbestanden te bekijken.

Tonijnbeheer

Er zijn 23 commercieel geviste tonijnbestanden bestaande uit gestreepte tonijn, geelvintonijn, grootoog-tonijn, witte tonijn en blauwvintonijn. Deze kaart geeft aan hoeveel tonijn in elke oceaanregio wordt gevist. Hoe groter de cirkel, des te groter de vangst.

Oostelijk deel van
de Stille Oceaan
Atlantische Oceaan Indische Oceaan Zuidelijk halfrond Westelijk deel van de Stille Oceaan

De regeringen van de vislanden beheren gezamenlijk alle tonijnbestanden. Leer meer over deze regionale visserijorganisaties of 'RFMO's'.

Vismethoden

Wat betreft de manier waarop schepen vissen wordt 64% gevangen met buidelnetten (ringzegenvisserij), 12% met beuglijnen en 9% met hengels. De rest wordt met minder gebruikelijke methoden gevangen. Alle vismethoden kunnen echter leiden tot bijvangst en we hebben elke methode beoordeeld op de milieugevolgen. ISSF werkt samen met wetenschappers en visserijexperts aan projecten die zich met deze uitdagingen bezighouden.

Ringzevenvisserij zonder FAD

Deze methode leidt meestal tot een kleine bijvangst, variërend van 0,03% tot 2,8% van de vangst van een schip, afhankelijk van de oceaanregio.*

Beuglijnvisserij

Deze methode heeft een hoge bijvangst: meer dan 20% van de vangst van een schip is bijvangst.*

Ringzevenvisserij met FAD

Ringzevenvisserij met visconcentratievoorzieningen (FAD's) leidt tot een bijvangst variërend van 1,75% tot 8,9% van de vangst van een schip, afhankelijk van de oceaanregio.*

Hengelvisserij

Deze methode heeft geen grote vangstproblemen wat betreft kwetsbare onbedoelde vissoorten. Deze methode vereist echter het gebruik van levend lokaas, en de gevolgen van de visserij voor deze populaties zijn grotendeels onbekend.

Verbetering van praktijken

Geen enkele maatregel alleen zal leiden tot een duurzame tonijnvisserij. In plaats daarvan zijn gecoördineerde inspanningen in de loop der tijd nodig in alle oceanen waar naar tonijn wordt gevist.

Vele bedrijven in de tonijnindustrie streven naar samenwerking met ISSF om continu verbeteringen door te voeren. Wij hebben ook een reeks praktijken of 'milieubeschermingsmaatregelen' vastgesteld die door alle naar tonijn vissende schepen zouden moeten implementeren.

U kunt de beste praktijken van toonaangevende tonijnvisschepen nu volgen, in ons Proactief schepenregister.

Vaartuig gooit
geen tonijn weg
Vaartuig voert vlag
van visland dat
zich met
tonijnbeheer bezighoudt
Vaartuig heeft een
unieke identificatie,
zoals een IMO-nummer
Vaartuig overlaadt
niet op zee
Vaartuig heeft
een
erkend vaartuigrecord
Vaartuig verstrekt
gegevens over het gebruik
visconcentratievoorzieningen
(FAD) aan wetenschappers van RFMO
Vaartuig houdt
zich niet bezig
met het afsnijden
van haaienvinnen
en heeft een
anti-finafsnijbeleid
Vaartuig komt
niet voor op
een IUU
(illegaal,
ongemeld en
ongereglementeerd)
-lijst
Vaartuig heeft een
observeerder
aan boord
Vaartuigkapitein
heeft de jaarlijkse
cursus voltooid
Vaartuig dat
visconcentratievoorzieningen
(FAD's) toepast, gebruikt
niet-verstrikkende FAD's


Bronnen:
* ISSF 2011-03: Questions and Answers about FADs and Bycatch
   The Status of the Stocks Report